Toegevoegde waarde

Ik help u meer inzicht te krijgen in uw financiële zaken, op gezinsniveau. Dat doe ik met kennis van zaken, passie en plezier. Het doet me goed hiermee te kunnen helpen.

Inzicht en overzicht

73% van de Nederlanders heeft onvoldoende beeld over zijn eigen financiële situatie. 80% geeft aan meer inzicht te willen hebben. Ik help financiële zaken overzichtelijk in beeld te brengen en te houden. Inzicht, overzicht en vooruitzicht.

Vrijblijvend gesprek

Mocht u interesse hebben om eens een keer met mij te overleggen over wat de mogelijkheden zijn, neem gerust contact op. Ik ben er van overtuigd dat we een passende oplossing kunnen bieden.

Financieel inzicht is belangrijk!

We leven veelal in het “nu”. Vooruitkijken levert onzekerheid op en dat is ongemakkelijk. Dat vinden we niet fijn. Om ons heen zien we “ouderen” die het best wel goed hebben en we gaan er onbewust van uit dat dat ook ons ten deel zal vallen. We zijn net mensen. 😉  De sociale vangnetten zijn echter aan het afnemen, De aow holt vooruit en de kans op werk tot aan de aow-leeftijd is niet groot. Zonder dat allemaal meteen op te lossen is het belangrijk deze toekomst in te schatten.

Het is echter ook gewoon fijn om een duidelijk beeld te hebben van de (financiële) toekomst. Dit inzicht is prettig en rustgevend. Daarnaast vormt het een goede basis om beslissingen te nemen. Het brengt het terug naar de vraag: “Heb ik het goed geregeld of moet ik wat doen?” en daarbij wil ik graag helpen.

Onder de naam “Frank VGB” help ik je meer grip te krijgen op je financiën. Dat doe ik met genoegen, kennis van zaken en veel plezier. Met mijn aanpak leer je om je eigen financiën te begrijpen, te beheersen, te onderhouden en overzicht te houden. Stapsgewijs verzamelen we alle gegevens en brengen we dit overzichtelijk in beeld.

Dit beeld geeft inzicht en overzicht. En wellicht ook vooruitzicht. Het geeft antwoord op de vraag “heb ik het goed geregeld of moet ik wat doen?”. Het biedt perspectief en dat is een goede basis voor weloverwogen keuzes. Ik zie mensen opklaren wanneer ze financieel overzicht hebben. Het biedt zekerheid en rust en dat behoort tot de fundamenten van ons bestaan.

Het gaat om financieel inzicht,
overzicht en vooruitzicht (lijkt op een plan)

Wat en voor wie?

Het gaat om financieel inzicht, overzicht en vooruitzicht (een plan) op gezinsniveau. Van eenpersoonshuishouden tot en met een groot gezin. Het is voor werknemers, ZZP-ers en DGA’s. Voor alle duidelijkheid: Het gaat over inkomen en vermogen in privé. Weten wat je hebt en weten wat je wilt.

Wat nu?

Financiële zaken zijn voor veel mensen niet leuk, lastig en iets om morgen of een andere keer op te pakken. Nu in ieder geval even niet. De noodzaak om dit niet telkens uit te stellen is echter heel groot. We zijn hard op weg onze opgebouwde collectieve zekerheden kwijt te raken en “zelfredzaamheid” is daarmee het nieuwe toverwoord. Onze roergangers in Den Haag verwoorden graag dat we streven naar een “participatiemaatschappij”. In ieder geval is duidelijk dat we meer zelfredzaamheid nodig hebben om de toekomst naar ons in te richten. Sociaal, medisch en ook financieel.

Financiële DNA

Er is zeker ook aandacht voor mensen en hun wensen. Ieder mens heeft zijn eigen financiële DNA. Dit staat voor jouw unieke persoonlijke financiële code. Jouw financiële DNA bestaat uit de twee volgende gedragspatronen: Natuurlijk aangeboren gedrag, dit wordt gevormd tussen je geboorte en toen je ongeveer 3 jaar was en blijft je hele leven behouden. En geleerd financieel gedrag en voorkeuren. Dit wordt tijdens je verdere leven en opvoeding gevormd door ervaringen, kennis en door je familie en omgeving. Kennen en herkennen van je eigen financiële DNA is belangrijk.

MijnGeldzaken.nl

MijnGeldzaken.nl is de eerste onafhankelijke website die u een compleet inzicht geeft in al uw geldzaken. Het is veel meer dan een huishoudboekje! U ziet hoe financieel gezond u bent en of uw dromen in de toekomst gerealiseerd kunnen worden. Ook krijgt u tips over hoe u uw financiële toekomst kunt verbeteren.

Meer informatie